09-Jun-2018

[Abortus] Is Othman El Hammouchi een conservatieve katholiek?

ethiek

Onlangs schreef de veelbelovende aspirant-filosoof Othman El Hammouchi een artikel met de heldere titel "Waarom abortus moreel bankroet is". Othman is dus pro-life. Voor hem is het simpel: reeds van in het prille begin is de zygote een volwaardig mens. Abortus is dus moreel equivalent met moord.

Om zijn standpunt logisch te onderbouwen stelt Othman een retorisch bedoelde vraag:

De meeste landen waar abortus toegestaan is, beperken het tot twaalf weken. Wordt de foetus dan op ‘magische wijze’ een gelijkwaardig mens die dezelfde rechten geniet als iedereen?

Het gesuggereerde antwoord is duidelijk. Nee, op 12 weken gebeurt er niets magisch, noch op eender welk ander moment. Dus zijn de wetgever en het pro-choice kamp inconsistent, en is slechts één logische conclusie mogelijk: de foetus is op elk moment een volwaardig mens. Abortus is moord. QED.

Othman had dezelfde vraag eerder gesteld in een twitterconversatie. De bekende conservatieve katholiek Fernand Keuleneer, een grote fan van Othman, speelde het spel gretig mee in zijn bekende stijl:

foetusfee

Nu ja, stijl. Een spottend verhaaltje dat voor cynisme moet doorgaan. Gevolgd door Othman die lacherig reageert op Keuleneers "sprookje". Hoogst merkwaardig in het licht van wat volgt.

Na Othmans artikel ontstond een voorspelbaar dovemansgesprek waarin elkeen passioneel zijn standpunt herhaalde. Niemand scheen zich echter af te vragen waar Othman zijn conservatieve inspiratie haalt. De man staat bekend als moslim, en dat was blijkbaar voldoende als verklaring. Alleen: dat klopt langs geen kanten.

Vanuit islamitisch perspectief is Othmans vraag namelijk helemaal niet retorisch. Met de foetus gebeurt wel degelijk iets magisch, zij het wat later en door een engel in plaats van een fee. Meer bepaald: na 120 dagen blaast een engel van Allah de ziel in de foetus. Op dat ene moment wordt de foetus een volwaardig mens. In die zin drijven Othman en Keuleneer de spot met een islamitisch geloofspunt. Merkwaardig toch voor een moslim en een conservatieve katholiek die elders betoogt dat je met religie niet mag spotten.

Na de bezieling door Allah's engel is de foetus een volwaardig mens en is abortus moreel equivalent met moord. Maar daarvoor dus niet. Over de mogelijkheden tijdens de eerste 120 dagen (4 maanden) kan uitgebreid theologisch gepalaverd worden, wat uiteraard gebeurt. Anders dan bij de katholieke kerk is er in de islam echter geen centraal leergezag. Het gevolg is dat er in landen met een moslimmeerderheid een grote verscheidenheid is aan abortuswetgeving, die evenwel altijd onderbouwd wordt vanuit een bepaalde islamitische denkschool.

Sommige landen, waaronder Tunesië en Turkije (!) hebben een zeer liberale wetgeving waarbij abortus gewoon mogelijk is op aanvraag. Andere landen zijn restrictiever, maar laten abortus wel toe bij een genetische afwijking van de foetus, of omwille van de mentale gezondheid van de vrouw, of na verkrachting. Gevaar voor het leven van de vrouw is een voldoende reden in alle moslimlanden. Er bestaan zelfs ad hoc fatwa's waarin abortus aangemoedigd wordt na verkrachting door soldaten van de vijand.

Kortom, er is geen eenduidig islamitisch standpunt over abortus, maar een hele waaier aan mogelijkheden. Het globale beeld is echter dat de islam inzake abortus gematigd en pragmatisch is. Uiteraard weet Othman dat ook. En dus is de vraag waar hij dan wel zijn compromisloze mosterd haalt.

Er bestaat natuurlijk een instituut dat op dezelfde dogmatische lijn zit: de katholieke kerk. In Vaticaanstad is abortus zelfs verboden wanneer het leven van de vrouw in gevaar is. Nu komt reproductieve heteroseks daar misschien niet zoveel voor, maar toch: hoe wreed kan je zijn?

Het valt op hoe Othman eerder over "mijn religie" en "God" spreekt dan over de islam en Allah, en hoe vriendelijk hij is voor de katholieke kerk. Zo kom ik tot mijn hypothese. Othman is inmiddels van zijn moslimgeloof gevallen maar blijft daar begrijpelijkerwijze discreet over. De islam heeft hij stilzwijgend vervangen door het katholicisme, omdat die religie veel beter aan zijn conservatieve verzuchtingen tegemoet komt. Othman is gewoon een pilaarbijter met een originele strategie.

Bronnen