10-Nov-2014

Ontgoocheld in de N-VA

n-va politiek & economie

Ik had gehoopt dat met er met de N-VA in de regeringen meer gezonde economische maatregelen zouden komen. Maar tot dusver ben ik erg ontgoocheld. Ik had het misschien kunnen weten: er is natuurlijk geen reden waarom een nationalistische partij liberaal zou zijn. Ik heb er ook alleen maar voor gestemd omdat ik in de Open VLD vooralsnog mijn gading niet vind.

Ik weet wel, niet alles kan dadelijk en dat verwacht ik ook niet. Maar er zijn gewoon teveel dwaze maatregelen op komst.

Het lichtpunt: verlaging patronale bijdragen

De enige significante goede maatregel die ik zie is de verlaging van de absurde arbeidskost via de patronale bijdragen (van 33% naar 25%).

Indexsprong

De indexsprong daarentegen is in de huidige economische context een grote dwaasheid. Het gevaar voor deflatie is levensgroot. De ECB zit met de handen in het haar en doet er alles aan om toch maar inflatie te stimuleren. En wat doen wij? We verminderen de koopkracht, een deflatoire maatregel bij uitstek. Onder economen is er zelden concensus, maar over dit punt wel. Luisteren ze daar niet naar bij een regeringsvorming?

Uiteraard vind ik ook dat de kost voor ondernemingen drastisch naar beneden moet. Maar dat kan veel beter door bijkomende lastenverlagingen die de koopkracht niet aantasten.

Gemeenschapsdienst werklozen

De "gemeenschapsdienst" voor werklozen is een paternalistische, populistische maatregel, incompatibel met de idealen van een liberale samenleving. Voor wie wil werken is het vernederend, voor wie niet wil werken zal het niet helpen. De kost voor het ambtenarenapparaat om dit allemaal te organizeren en te controleren is weggesmeten belastingsgeld.

Gerichte subsidies aan buitenlandse investeerders

De klap op de vuurpijl is het persbericht over het plan van Bourgeois - waarvan ik hoop dat het niet waar is - om buitenlandse investeerders aan te trekken via gerichte subsidies. Hoe kan dit nu? We zijn net van de socialisten af en nu gaan we socialistische recepten toepassen? Ik voorspel: dit leidt naar een volgend schandaal en een volgende financiƫle kater.