23-Nov-2014

De Leuvense Kotbaas, een nieuw fiscaal fenomeen

politiek & economie

Het houdt niet op. Na LuxLeaks en Marc Coucke is er een nieuw fiscaal fenomeen opgedoken: de Leuvense Kotbaas.

Ik citeer de Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) uit een artikel in het Nieuwsblad: "Terwijl de Vlaamse regering de student vanaf volgend academiejaar 300 euro meer inschrijvingsgeld laat betalen, betaalt zijn kotbaas, ook al verhuurt hij meer dan 400 koten, bij gebrek aan tax shift nog steeds 0 euro op die huurinkomsten." Hij bevestigt hiermee eerdere beweringen van de schepen van studentenzaken, die zich in een opiniestuk afvraagt "waarom kotbazen buiten schot blijven".

Leuvense Kotbaas zijn is dus een lucratieve bezigheid, ten koste van de gewone belastingbetaler. Om dat onrecht aan te klagen wordt zelfs de populaire tax shift erbij gehaald. Opmerkelijk, want de SP.A voerde voor de verkiezingen de forcing om de omgekeerde weg op te gaan, via een verlaging van de BTW op elektriciteit.

Hier klopt iets niet

De burgemeester en de schepen zijn zeer vertrouwd en begaan met de materie. Ik ga er dus van uit dat hun verklaringen waarheidsgetrouw en geverifieerd zijn.

Welnu, dan klopt hier iets niet. Want de belastingvrijstelling van huurinkomsten geldt enkel voor een particulier binnen het "normaal beheer van privévermogen". Anders worden ze belast als beroepsinkomsten of diverse inkomsten, zoals uitgelegd in dit artikel.

Het is merkwaardig dat iemand 400 koten zou verhuren als particulier en niet via een vennootschap, maar het kan natuurlijk. Hoe dat echter kan beschouwd worden als "normaal beheer" ontgaat mij, ook al gaat het bij een betwisting om een "feitenkwestie".

De gerechtelijke uitspraken die ik terugvond geven mij alvast gelijk. Toegegeven, er is het geval van de weduwe die na de dood van haar man haar gezinswoning ook omvormde tot studentenkamers. Dat werd gezien als "normaal beheer" hoewel het daarna om 23 kamers ging. Maar in twee meer courante gevallen, met respectievelijk 35 en 10 koten, werd deze kwalificatie niet weerhouden. De rechter was "mild" door de inkomsten te zien als diverse inkomsten, met een belastingtarief van 33%.

Fiscale willekeur

Een niet-leuvense kotbaas die 10 koten verhuurt betaalt 33% belastingen op de huurinkomsten, een Leuvense Kotbaas die 400 koten verhuurt 0%. Wat is hier aan de hand?

Zijn er fiscale rulings die bijzondere privileges toekennen aan Leuvense Kotbazen? Dan is er dringend nood aan transparantie.

Of zit het probleem in dat onzalige woord "feitenkwestie"? Laat dat hier een zo ruime interpretatie toe dat je met gelijkaardige feiten tot een tegengestelde uitspraak kan komen, afhankelijk van het rechtsgebied? Met als arbitrair resultaat de tarieven van ofwel een belastingparadijs ofwel een belastinghel? Dan is er dringend nood aan eenvoudig toepasbare regels die gelden voor iedereen. Een belastingvrije som voor huurinkomsten bijvoorbeeld, of een ander eenvoudig criterium dat rechtszaken overbodig maakt.

De falende overheid

Kortom, er is helemaal geen reden waarom de Leuvense Kotbaas "buiten schot" zou moeten blijven. En om dat te bekomen is er helemaal geen tax shift nodig. Het volstaat dat de fiscale overheid zijn werk doet, en transparante regels laat gelden voor iedereen.

De burgemeester en de schepen slaan de bal dan ook volledig mis door de kotbazen te viseren. Want de Leuvense Kotbaas, als hij bestaat, is gewoon een creatie van een falende overheid.